Форматирање текста у HTML

Објави Душко

Док додајете текст у HTML документ, можда ћете морати да укажете на неки текст који је другачији, који има посебно значење у неким својим деловима, да га истакнете. Под посебним значењем, мислим на део текста који се појављује другачије, изгледа другачије. На крају, можда ћете желети да текст буде само лепши, без неког посебног значења. На вама је.

HTML обезбеђује неколико ознака за форматирање текста.

<b> и <strong> тагови

<b> tag дефинише bold или подебљан текст.

Форматирање текста у HTML: <b> и <strong> тагови.

У овом параграфу, речи „подебљан или болдован“ смештене су унутар <b> тага.

Форматирање текста у HTML: <b> и <strong> тагови.

Текст у оквиру <b>  ознаке је сада подебљан. Слично, постоји друга ознака која се наизглед понаша идентично . Зове се <strong> таг. Међутим, <strong> осим што подебљава текст, говори нам да тај текст има важно значење, наглашава његову битност. Због тога неки аутори <b>  ознаку сврставају у физичке стилове који експлицитно дефинишу приказ текста, док би, према њима, <strong> спадао у логичке стилове јер они дефинишу текст сходно значењу.

Форматирање текста у HTML: <strong> таг.

Погледајмо како нам претраживач приказује текст унутар  <strong> тага.

Форматирање текста у HTML: <strong> таг.

Можда визуелно нећете уочити никакву разлику између <b> и <strong>, али запамтите да <b> само подебљава текст, док <strong> истиче његово екстра значење.

<i> и <em> тагови

<i> таг спада у логичке стилове и означава укошен текст. Дефинише на који начин ће текст бити приказан (укошено). Јасно је да се овде говори пре о естетици него указивању на важност.

Форматирање текста у HTML: <i> таг.

Једна реч „име“, као што се види, затворена је унутар <i> тага, и сада је „italic“.

Форматирање текста у HTML: <i> таг.

Слично претходној, постоји још једна ознака, <em>, која такође дефинише курзив текст, али са додатним значајем (emphasized) и спада у логичку стилизацију текста.

Форматирање текста у HTML: <em> таг.

Ако освежимо нашу страницу, видећемо следеће:

Форматирање текста у HTML: <em> таг.

Поново наизглед не видимо никакву разлику, али текст унутар <em> тага истичемо због његове важности, слично као код  <strong>.

<small> таг

Некад ћете можда доћи у ситуацију да морате дефинисати текст у мањој величини у поређењу са другим текстом. Ознака <small> у HTML-у дефинише мали или умањен текст.

Форматирање текста у HTML: <small> таг.
Форматирање текста у HTML: <small> таг.

Можете видети да је реч у <small>  тагу „умањен“, мања у односу на остали текст у параграфу.

 <del> таг

Да ли вам се некад десило да сте исекли или обрисали реч или реченицу док сте писали? У HTML-у имамо ознаку <del> за представљање избрисаног или уклоњеног текста.

Форматирање текста у HTML: <del> таг.
Форматирање текста у HTML: <del> таг.

Претраживач приказује обрисан и нови, убачен, текст.

<mark> таг

Истицање је један од најчешћих начина да се истакне неки део из текста. HTML у ове сврхе користи таг <mark>. Овај таг користите да означите текст који је од посебног интереса или значаја у HTML документу.

Форматирање текста у HTML: <mark> таг.
Форматирање текста у HTML: <mark> таг.

Текст се у претраживачима традиционално приказује са жутом позадином. Ова ознака се такође обично назива <mark> елементом.

<sub> и <sup> тагови

Ознака <sub> дефинише текст са индексом или индексиран текст (subscript), док ознака <sup> дефинише наднасловни (superscript) текст.

Subscript и Superscript се најчешће користе за приказ математичких, хемијских и других формула (H2O, logax, 2x). Да би сте то постигли користите тагове sup за superscript, а тагове sub за subscript.

Форматирање текста у HTML: <sub> таг.
Форматирање текста у HTML: <sup> таг.

HTML елемент <sub> дефинише текст који треба да се приказује као индекс из искључиво типографских разлога. Субскриптови се обично приказују са смањеном основном линијом користећи мањи текст. Горњи индекси или супскриптови  <sup> се обично приказују са подигнутом основном линијом користећи такође мањи текст.

Закључак

● <b> и <strong> тагови дефинишу подебљан или болдован текст, али <strong> такође додаје тексту екстра важност, даје му на значају.

● <i> и <em> тагови дефинишу italic или курзив текст, али <em> истиче текст сходно његовом значају, као и <strong> таг.

● <small> дефинише мањи текст у поређењу са остатком текста у пасусу.

● <del> таг представља обрисан или уклоњен текст.

● <mark> таг дефинише жуто истакнут или означен текст.

● <sub> и <sup> тагови дефинишу текстове са доњим (subscripted) индексом и са горњим (superscripted) индексом.

Претходно објављено:

HTML параграфи и наслови

Категорије: HTMLWeb дизајн

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

.copyright.pull-right { display: none; }