HTML листе

Објави Душко

У прошлом одељку смо рекли да су табеле један од најчешћих начина за приказивање података. Постоје и други начини. Данас и овде ћемо говорити о још једном начину за представљања података – о листама. HTML листе служе да презентујемо неку листу информација која је унапред форматирана.

Имамо три различите врсте HTML листа и свака има специфичну намену. Заједничко им је да представљају повезане податке. Листе делимо на: unordered (користе се за низ повезаних ставки без посебног редоследа), ordered (за низ повезаних ставки са одређеним редоследом) и description (за приказ листе појмова са описом).

Ordered листе (ol)

Ordered листа је увек у неком редоследу. Подразумевано, уређена листа је нумеричка. Али има и друге опције. Листе са одређеним редоследом (ordered list) се креирају помоћу тагова <ol> </ol>, док се ставке креирају помоћу<li> </li> тагова.

Ознака <ol> само дефинише листу. Да бисмо убацили вредности, морамо користити ознаку <li>.

HTML листе - Ordered листе (ol).

Листа сада има три вредности. Запамтите, свака вредност треба да буде написана унутар ознаке <li>.

HTML листе - Ordered листе (ol).

Type атрибут у ordered листи

Свака опција почиње бројем у ordered листи. Уколико желите да промените приказ редних бројева овој листи можете јој додати атрибут type са одређеном вредношћу:

  • type=”1” – приказ редних бројева (1,2,3…);
  • type=”A” – приказ великих слова (A,B,C…);
  • type=”a” – приказ малих слова (a,b,c…);
  • type=”I” – приказ римских великих бројева (I,II,III…);
  • type=”i” – приказ римских малих бројева (i,ii,iii…).

Атрибут type има вредност ‘a’.

HTML листе - Type атрибут.

Бројеви се замењују малим словима. Слично, користите ‘i’ за мале римске бројеве.

HTML листе - Type атрибут.

Друге опције су; ‘A’ за велика слова и ‘I’ за велике римске бројеве.

Start атрибут

Код одређених листа, које су нумеричке и увек почињу од 1, у почетном тагу имамо атрибут start, вредност тог атрибута одређује од ког броја ће кретати набрајање ставки листе. Слично, абецедна листа почиње од ‘a’ или ‘A’. Овим атрибутом можемо контролисати почетну тачку листе. Ако је вредност атрибута type у словима (type=“A“) онда набрајање креће од редног броја слова.

HTML листе - Start атрибут.

Вредност start атрибута је 20.

HTML листе - Start атрибут.

Листа почиње са 20. Слично, можемо користити start атрибут за било који тип.

HTML листе - Start атрибут.
HTML листе - Start атрибут.

Unordered листе (ul)

Unordered листа нема никакав редослед и она се назива bulleted – тачкаста листа. Листа је дефинисана помоћу ознаке <ul>, а ознака <li> се користи за опције баш као и ordered листа.

HTML листе - Unordered листе.
HTML листе - Unordered листе.

Видите, свака опција почиње црном тачком.

Type атрибут у unordered листи

Type атрибут у unordered листи има четири вредности; диск, круг, квадрат (disc, circle, square,) и ниједан (none). Подразумевано, тип неуређене листе је диск.

HTML листе - Type атрибут у unordered листи.

Type је „круг – circle “ као што видимо на горњем приказу.

HTML листе - Type атрибут у unordered листи.

Ако не желимо никакав симбол, можемо користити „none“ као тип.

Description – описне листе

Листа описа се користи за креирање листе у којој свака опција или ставка има опис уз себе. Ознака <dl> дефинише листу описа.

HTML листе - Description – описне листе.

Постоје две додатне ознаке – <dt> и <dd>. Ознака <dt> дефинише неку реч или појам, а <dd> таг који иде одмах испод <dt> га описује.

HTML листе - Description – описне листе.

На листи се налазе три термина, од којих сваки има свој опис.

Закључак

● Постоје три типа листа у HTML – ordered – уређена, unordered – неуређена и description – описна листа.

● <ol> таг се користи за креирање ordered листа.

● За креирање unordered листа употребљавамо <ul> таг.

● <dl> ознака нам служи за дефинисање описних листа.

● <li> таг креира опције у ordered и unordered листама.

● <dt> таг користимо да дефинишемо појмове у описним листама, док за њихов опис користимо <dd> таг.

● Тип или type атрибут у ordered листама има ‘a’, ‘A’, ‘i’, и ‘I’ као своје вредности. Подразумевано, те листе су нумеричке.

● Type атрибут у unordered листама може имати ‘circle’, ‘square’, и ‘none’ као своју вредност. Подразумевано, те листе су bulleted – са црним округлим тачкама као симболима.

Претходно:

HTML табеле

Категорије: HTMLWeb дизајн

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

.copyright.pull-right { display: none; }